Vrije tarieven mondzorg

Vrije tarieven mondzorg

Vanaf 1 januari 2012 worden de tarieven van tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici niet meer landelijk door de overheid vastgesteld. Elke zorgaanbieder in de mondzorg bepaalt dan zelf de tarieven die hij of zij rekent. Tegelijkertijd komt er meer duidelijkheid over behandelingen, kwaliteit, service en tarieven van de tandheelkundige praktijk. Welk tarief de zorgaanbieders in de mondzorg berekenen, hangt af van de tijd die de behandeling in beslag neemt, van de materiaalkeuze en van de service die de zorgaanbieders in de mondzorg aan u verlenen. Op de tarievenlijst staan de tarieven voor elke behandeling met de daarbij behorende code. Het gaat hier om een driejarig experiment.

Vaste lijst met tandheelkundige behandelingen

Zorgaanbieders in de mondzorg voeren verschillende tandheelkundige behandelingen uit. De overheid (Nederlandse Zorgautoriteit) heeft een nieuwe lijst met tandheelkundige behandelingen vastgesteld die voor alle tandheelkundig zorgverleners gelijk is. Elke behandeling is opgebouwd uit één of meer codes, een beschrijving en toelichting.

Duidelijke informatie over praktijkvoering

De meeste zorgaanbieders in de mondzorg hebben een praktijkwebsite. Hier vindt u informatie over onder andere de medewerkers die in de praktijk werkzaam zijn en hun deskundigheid, en over de praktijkvoering en service, zoals openingstijden en bereikbaarheid. Daarnaast vindt u op de praktijkwebsite informatie over de tarieven die de zorgaanbieders in de mondzorg hanteren en heldere informatie over de behandelmethoden. In de praktijk is ook een tarievenlijst beschikbaar waarop de tarieven van de zorgaanbieders in de mondzorg staan vermeld. Hierdoor kunt u zich vooraf informeren over de verschillende behandelingen en wat de kosten daarvan zijn.

Weten waar u aan toe bent

De rekening van uw zorgaanbieders in de mondzorg wordt eenvoudiger. U ontvangt een rekening met de uitgevoerde behandeling in begrijpelijke taal. Wanneer u een grotere tandheelkundige ingreep nodig heeft die meer dan € 150,- kost, krijgt u vooraf een prijsopgave van uw zorgaanbieders in de mondzorg. Op deze manier weet u van tevoren waar u aan toe bent. Bij sommige behandelingen is er sprake van techniekkosten. Dit zijn werkzaamheden die de zorgaanbieders in de mondzorg uitbesteden aan een tandtechnisch laboratorium. De zorgaanbieders in de mondzorg vermelden deze techniekkosten apart op de rekening.

Wat vergoedt uw verzekering

De verzekeraars bepalen in hun (aanvullende) verzekering welke vergoedingen er zijn voor de mondzorg. Een aantal verzekeraars heeft een sommenverzekering, dat wil zeggen dat alle kosten tot een bepaald bedrag worden vergoed. Andere verzekeraars hanteren een maximale vergoeding per behandeling. Dat betekent dat wanneer een zorgaanbieder in de mondzorg meer in rekening brengt dan de maximale vergoeding, u als patiënt het verschil moet bijbetalen. Dit kan ook gelden voor de basiszorg*. Kijk dus goed naar de vergoeding voor de mondzorg in uw verzekeringsvoorwaarden.

*basiszorg: betreft kinderen tot 18 jaar (uitgezonderd kroon- en brugwerk, en orthodontie), volwassenen met een tandheelkundige, geestelijke of lichamelijke beperking, en het volledige kunstgebit, al dan niet op kunstwortels.

Wat kunt u verwachten: in het kort:
Op de praktijkwebsite en/of in de praktijk van uw zorgaanbieders in de mondzorg vindt u:

    informatie over de praktijk en de geboden service;
    overzicht van de verschillende behandelingen;
    informatie over de deskundigheid van in de praktijk werkzame medewerkers, zodat u weet wie u behandelt en wie wat (welke behandelingen) mag uitvoeren;
    een tarievenlijst voor de behandelingen.

Tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten en tandprothetici zijn verplicht om voor behandelingen die duurder zijn dan € 150,- een offerte aan te bieden. Hiermee kunt u de kosten bij andere zorgverleners vergelijken. Met al deze informatie heeft u een beter inzicht in de verschillende behandelmogelijkheden, de service en de kosten van de behandelingen, en kunt u beter kiezen.
Meer weten?

Via allesoverhetgebit.nl kunt u informatie vinden over de invoering van vrije prijzen in de mondzorg en de consequenties voor u als patiënt. Vraag aan uw zorgaanbieders in de mondzorg wat er specifiek voor u gaat veranderen. Of kijk op de praktijkwebsite van uw zorgaanbieders in de mondzorg.