onze Tarieven

Consultatie en diagnostiek
A111 Periodieke controle19,63
A211 Probleemgericht consult25,15
A231 Intake consult39,26
A261 Multidisciplinair consult    45.00
A311 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto    14,47
A321 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto60
A324 Maken en beoordelen schedelfoto27,9
A327 Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto
A511 Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore36,16
A531 Vaststellen conditie tandvlees61,99
A611 * Microbiologisch- en/of speekselonderzoek
A711 Opstellen en bespreken zorgplan92,99
A721 * Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg92,99*
A722 Onderzoek tandvleesbehandelingen142,71
A723 * Aanvullend onderzoek implantologie103,32*
A724 * Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen129,15*
A725 Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels)
A726 Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen37,5
A727 Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid140
Preventieve mondzorg
C112 Preventieve voorlichting en/of instructie standaard25,43
C114 Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid60,18
C124 Consult voor evaluatie van preventie25,43
C212 Gebitsreiniging standaard19,53
C214 Gebitsreiniging uitgebreid46,5
C511 Sealen per element15,6
C611 Beslijpen en/of fluorideren melkelement24,8
C811 Fluoridebehandeling boven- en ondergebit    23,22
C821 Medicinale behandeling per element50
Vullingen, kronen en bruggen
E111 Eénvlaksvulling39,89
E112 Tweevlaksvulling60,43
E113 Drievlaksvulling79,06
E114 Vier- of vijfvlaksvulling99,83
E131 * Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element99,82*
E151 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal74,16
E211 * Herstellen hoektandfunctie61,99*
E311 * Eénvlaks inlay65,00*
E312 * Tweevlaks inlay125,27*
E313 * Drievlaks inlay180,95*
E321 * Kroon242,31*
E325 * Brugtussendeel155,20*
E331 Kroon in melkgebit75,07*
E335 * Schildje van keramiek of kunststof86,50*
E341 * Plakbrug met één tussendeel aan één element156,40*
E345 * Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug28,55*
E351 * Brugverankering aan één element61,48*
E411 Plaatsen wortelkanaalpin    27,72*
E421 Opbouw van plastisch materiaal40,23*
E423 * Opbouw niet-plastisch materiaal77,58*
E431 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon26,45*
E441 * Wortelkap129,77*
E511 * Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk77,49*
 E611 Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk25,80*
E711 * Tijdelijke (nood)kroon25,08*
E721 * Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode56,96*
E811 Opnieuw vastzetten kroon20,72
E815 Opnieuw vastzetten plakbrug51,99
Kunstgebitten (prothetische voorzieningen)
G111 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak510,75*
G112 * Volledig kunstgebit onderkaak262,5*
G113 * Volledig kunstgebit bovenkaak242,81*
G211 * Klikgebit per kaak346,16*
G251 * Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten346,13*
G253 * Vervangend klikgebit op verbonden implantaten433,15*
G311 * Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen160,15*
G313 * Vervaardigen extra drukknop36,12*
G331 * Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen211,80*
Twee implantaten of elementen
G333 * Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak67,17*
G411 * Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak124,06*
451 * Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak257,24*
G611 * Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten113,59*
G651 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame41,33*
G711 * Opvullen bestaand kunstgebit per kaak68,36*
G731 * Opvullen bestaand klikgebit per kaak144,65*
733 * Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak189,76*
G811 * Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak15,50*
G815 * Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak42,22*
G831 * Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur118,69*
G911 Tijdelijke zachte laag in kunstgebit36,16
921 Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak Chirurgie103,32*
J111 Terugzetten verplaatst element door ongeval80,98
J311 Trekken tand of kies27,87
J315 Moeizaam trekken tand of kies65
J411 Chirurgische verrichting81,08
J511 * Aanbrengen botvervangers49,3*
J611 Kijkoperatie74,9
J631 Endodontische chirurgie snij/hoektand166,25
633 Endodontische chirurgie premolaar198,8
J635 Endodontische chirurgie molaar243,08
Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie)
L111 Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal65,17
L112 Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen91,00*
L113 Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen116,83*
L114 Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen142,66
L311 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal137,98
L312 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen183,59
L313 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen224,85
L314 Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen324,23
L411 Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element32,47
L421 Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal37,65
L511 Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel50,95
L711 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting93,52
L713 Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting64,58
L715 Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element85,37
Tandvleesbehandelingen (parodontologie) 
N111 Grondig reinigen worteloppervlak per element30,21
N211 Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling74,21
N215 Evaluatie tandvleesbehandeling140,25
N311 Flapoperatie tussen 2 elementen167,96
N315 Flapoperatie per sextant (zesde deel)270,65
N411 Tuber- of retromolaarplastiek71,04
N511 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per element103,32*
N515 * Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant310,00*
N551 Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal167,9
N611 Tandvleescorrectie per element, zonder opklap49,08
N615 * Tandvleescorrectie per element, met opklap167,90*
N811 Behandeling tandvleesabces69,79
Implantaten (implantologie) 
P111 * Plaatsen implantaat225,46*
P131 * Plaatsen afdekschroef voor implantaat47,60*
P211 * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 
P311 * Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie99,49*
P331 * Maken boormal40,00*
P411 * Ophoging bodem bijholte per kaakhelft259,66*
P431 * Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft17,16*
P451 * Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat10,42*
P511 Oogsten eigen botweefsel139,49
P611 Transplantatie tandvlees/bindweefsel104,03
P911 Verwijderen implantaat170,48
P915 Verwijderen kapotte schroef en/of abutment118,82
Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) 
S111 Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator77,49
S113 Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator180
S151 Therapeutische positiebepaling25,83
S211 Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie82,66
S311 Instructie spieroefeningen51,66
S331 Indirect planmatig inslijpen284,14
S351 Behandeling triggerpoint56,83
S361 Kaakgewrichtspoeling90,73
S371 Biofeedbacktherapie 
S411 * Opbeetplaat65,52*
S611 * Maken van een hulpregistratieplaatje56,83
Beugels (orthodontie) 
V111 Prenataal consult67,16
V211 Orthodontie gedurende de eerste 2 levensjaren1177,29
V411 * Plaatsen beugel categorie 1135,55*
V421 * Plaatsen beugel categorie 2158,48*
V431 * Plaatsen beugel categorie 3158,48*
V441 * Plaatsen beugel categorie 4158,48*
V451 * Plaatsen beugel categorie 5501,76*
V461 * Plaatsen beugel categorie 6743,99*
V471 * Plaatsen beugel categorie 7707,72*
V511 Beugelconsult per maand categorie 130,39
V512 Beugelconsult per maand categorie 230,39
V513 Beugelconsult per maand categorie 330,39
V514 Beugelconsult per maand categorie 430,39
V515 Beugelconsult per maand categorie 532,28
V516 Beugelconsult per maand categorie 630,44
V517 Beugelconsult per maand categorie 730,4
V612 * Plaatsen intermaxillaire correctieveren115
V711 Verwijderen beugel categorie 5 of 698,7
V712 * Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak95,39*
V713 Nacontrole bij iedere beugelcategorie14,55
V811 * Reparatie of vervanging van beugel 
V812 * Herstel of vervanging van retentie-apparatuur30,18*
Nazorg
W112 Nazorg standaard60,59
W114 Nazorg uitgebreid 95,07
Diversen
X111 Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling28,63
X211 Spalken per element20,66
X221 Verwijderen spalk per element5,17
X311 Inwendig bleken per element58,22
X331 * Uitwendig bleken per kaak125,00*
X411 Maken van gebitsmodellen25,83*
X431 * Mondbeschermer18,74*
X511 Afgeven tandheelkundige verklaring18,75
X555 Second opinion92,97
X611 Verdoving door middel van een roesje (sedatie) 
X631 Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) 
X711 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten138,97
X731 * Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen
X751 * Tijdtarief mondzorg AWBZ
X781 * Tijdtarief topreferente mondzorg
X811 * Snurk- en slaapstoornis behandeling
X911 * Mondzorg aan huis
X951 Mondzorg op locatie
X991 * Gedeeltelijk voltooid werk
X993 Onderlinge dienstverlening19,15

* Let op! Deze tarieven zijn exclusief techniekkosten/materiaalkosten**