Parodontologie

Parodontologie

Wat is parodontitis?

Parodontitis is een ontsteking van het tandvlees (parodontium). Het parodontium is het steunweefsel van de gebitselementen. De ontsteking kan zich uitbreiden naar het kaakbot. Daardoor kan er kaakbot rondom de tanden en kiezen verloren gaan. Parodontitis bedreigt dus niet de tanden en kiezen zelf, maar het houvast van de gebitselementen. Uiteindelijk kan er zoveel kaakbot verdwijnen dat de tanden en kiezen los gaan staan en tenslotte uitvallen. Parodontitis is een sluipende ziekte. De ziekte kan lange tijd aanwezig zijn zonder opgemerkt te worden.

U moet gewaarschuwd zijn als:

    het tandvlees bloedt bij het tandenpoetsen of het eten van harde dingen, zoals appels
    het tandvlees gevoelig of pijnlijk is bij het tandenpoetsen
    het tandvlees terugtrekt, zodat het lijkt of de gebitselementen langer worden
    de stand van een of meer tanden vanzelf verandert
    gebitselementen los gaan staan
    u last hebt van een vieze smaak
    u last hebt van een “slechte adem”

Paro-protocol
Het paro-protocol is een behandelings protocol voor de behandeling van parodontitis. Het protocol is een uitwerking van internationaal geaccepteerde behandelmethoden van parodontitis. Het Nederlandse paro-protocol is in 1998 tot stand gekomen door overleg tussen de. Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Tandheelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie.