Endodontologie

Endodontologie

Endodontologie tandartspraktijk Amsterdam noord

Endodontische tandheelkunde of endodontologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het behandelen van het doorbloede weefsel in het binnenste van de tand, in casu de tandpulpa. De behandeling begint met het boren van een openingscaviteit, waarna een rubberdam geplaatst wordt op de endodontisch te behandelen tand. Als deze is geplaatst, wordt de pulpa (het tandmerg) met extirpatienaalden verwijderd uit het wortelkanaal. Daarna wordt het kanaal verbreed met vijltjes, gereinigd met natriumhypochloriet en vormgegeven. Hierna kan men het kanaal direct definitief vullen met guttapercha, of voorlopig vullen met calciumhydroxide om de omgevende structuren de kans te geven te genezen en tot rust te komen.